Logo
 
 

Zákonnou inzercí se rozumí inzerce, jejíž povinnost uveřejnění vyplývá ze zákonů např. z Obchodního zákoníku, stanov společnosti nebo jiných závazných předpisů.

Příklady zákonné inzerce

  • oznámení o konání valné hromady (řádné, mimořádné, náhradní)
  • rozhodnutí valné hromady (např. o výplatě dividend, změně podoby akcií, zvýšení / snížení základního kapitálu, apod.)
  • nabídka převzetí, odkup akcií
  • zveřejnění účetních výkazů
  • oznámení fúze, likvidace a další

Službu využívá

BOTAS a.s.; KM Beta a.s.; Komerční banka, a.s.; ODKOLEK a.s.; skupina RWE; PROKONZULTA, a.s.; RUDOLF JELÍNEK a.s.; skupina J&T; TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.; Váňa, Kapalín & partneři, advokátní kancelář a další

 
i_esolutionpng.png
i_consulting.png
i_ecall.png
 

Copyright © 2009-2018 ADMINISTER, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.